Bielawa chcąc wyjść naprzeciw oczekiwań inwestorów – dużych, średnich i małych firm, powołała na mocy Porozumienia zawartego w dniu 28.09.2015 r. Bielawski Klaster Edukacyjny. Bielawski Klaster Edukacyjny zrzesza ze sobą min. przedstawicieli placówek oświatowych, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych, którym przyświeca wspólny cel: dostosowanie potrzeb edukacyjnych do lokalnego ryku pracy. Rolą Bielawskiego Klastra Edukacyjnego jest zapewnienie pracodawcom dobrze przygotowanej kadry pracowniczej oraz zwiększenie dostępności staży i praktyk zawodowych dla młodych ludzi. Łączenie potencjału gospodarczego, edukacyjnego i naukowego na rzecz szeroko pojętego kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa zawodowego dla lokalnego rynku pracy to misja jaką Bielawski Klaster ma do wypełnienia.