Urząd Miejski w Bielawie
Plac Wolności 1
58-260 Bielawa

tel. centr. 74 833 42 55
tel. sekret. 74 832 87 15
fax: 74 833 58 38
e-mail: um@um.bielawa.pl 

  nr tel. pokój budynek
ALEKSANDRA SZEWCZYK (SEKRETARZ GMINY)
aszewczyk@um.bielawa.pl 
74 8328-745 9 pl. Wolności 1
IZABELA NIEMCZYK (SKARBNIK GMINY)
iniemczyk@um.bielawa.pl
74 8328-717 6 pl. Wolności 1
REFERAT ORGANIZACYJNY      
Małgorzata Stelmaszczyk (Sekretariat Burmistrzów)
mstelmaszczyk@um.bielawa.pl 
74 8328-715 8 pl. Wolności 1
Małgorzata Kwiecińska (Sekretariat Burmistrzów)
mkwiecinska@um.bielawa.pl 
74 8328-747 8 pl. Wolności 1
Wioletta Polańska (Kadry)
wpolanska@um.bielawa.pl 
74 8328-712 13 pl. Wolności 1
Elżbieta Krupa (Archiwum)
ekrupa@um.bielawa.pl 
74 8328-763 2 pl. Wolności 1
Monika Gawra (Biuro Podawcze)
mgawra@um.bielawa.pl
74 8328-711 1 pl. Wolności 1
Katarzyna Foltyńska (Biuro Podawcze)
kfoltynska@um.bielawa.pl 
74 8328-711 1 pl. Wolności 1
REFERAT INFORMATYKI      
Marcin Raś (Kierownik)
mras@um.bielawa.pl 
74 8328-753 12 pl. Wolności 1
Grzegorz Horbaczyk
ghorbarczyk@um.bielawa.pl 
74 8328-752 12 pl. Wolności 1
Barbara Lemańska
blemanska@um.bielawa.pl
74 8328-754 12 pl. Wolności 1
Witold Brzeziński
wbrzezinski@um.bielawa.pl
74 8328-792 12 pl. Wolności 1
REFERAT RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ      
Monika Borowska (Kierownik)
mborowska@um.bielawa.pl 
74 8328-741 16 pl. Wolności 1
Małgorzata Jagoda (Płace)
mjagoda@um.bielawa.pl 
74 8328-718 2 pl. Wolności 1
Anna Dzimira
adzmira@um.bielawa.pl 
74 8328-737 5 pl. Wolności 1
Halina Kazimierska
hkazimierska@um.bielawa.pl 
74 8328-736 16 pl. Wolności 1
Paulina Bakuła
pbakula@um.bielawa.pl 
74 8328-748 16 pl. Wolności 1
Ewelina Cywka
ecywka@um.bielawa.pl
74 8328-772 16 pl. Wolności 1
Marta Chajter
mchajter@um.bielawa.pl
74 8328-710 5 pl. Wolności 1
Ilona Sowińska
isowinska@um.bielawa.pl
74 8328-774 5 pl. Wolności 1
REFERAT DOCHODÓW BUDŻETOWYCH      
Beata Stefańska (Kierownik)
bstefanska@um.bielawa.pl
74 8328-749 6 pl.Wolności 1
Marta Spring - Telesiewicz
mspring-telesiewicz@um.bielawa.pl
74 8328-716 6c pl. Wolności 1
Lucyna Hofman
lhofman@um.bielawa.pl
74 8328-716 6c pl. Wolności 1
Jolanta Olejnik
jolejnik@um.bielawa.pl
74 8328-713 6 pl. Wolności 1
Klaudia Socha - Joachimiak (KASA)
ksocha-joachimiak@um.bielawa.pl 
74 8328-705 6 pl. Wolności 1
Anna Kilian - Guzek
akilian-guzek@um.bielawa.pl 
74 8328-713 6a pl. Wolności 1
Małgorzata Witwicka
mwitwicka@um.bielawa.pl
74 8328-769 6a pl. Wolności 1
Janina Kozłowska
jkozlowska@um.bielawa.pl 
74 8328-768 6c pl. Wolności 1
Bartłomiej Zima
bzima@um.bielawa.pl 
74 8328-765 6a pl. Wolności 1
Joanna Zjawin
jzjawin@um.bielawa.pl
74 8328-716 6c pl. Wolności 1
Marta Strużyk
mstruzyk@um.bielawa.pl
74 8328-716 6c pl. Wolności 1
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH      
Tomasz Brozdowski  (Kierownik) 
tbrozdowski@um.bielawa.pl
74 8328-725 5 ul. Piastowska 1
Marta Cisowska 
mcisowska@um.bielawa.pl
74 8328-719 6 ul. Piastowska 1
Dominika Zawiła-Stawicka
dzawila-stawicka@um.bielawa.pl
74 8328-723 6 ul. Piastowska 1
Anna Piesik
apiesik@um.bielawa.pl 
74 8328-719 6 ul. Piastowska 1
REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA      
Wioletta Wróbel (Kierownik)
wwrobel@um.bielawa.pl
74 8328-757 3 pl. Wolności 1
Roksana Oleszczuk
roleszczuk@um.bielawa.pl
74 8328-758 3 pl. Wolności 1
Erwin Kordiak
ekordiak@um.bielawa.pl
74 8328-758 3 pl.Wolności 1
REFERAT INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ      
Marcin Zięba (Kierownik)
mzieba@um.bielawa.pl
74 8328-742 4a pl.Wolności 1
Justyna Tarkowska
jtarkowska@um.bielawa.pl 
74 8328-720 4b pl. Wolności 1
Ewa Zielińska
ezielinska@um.bielawa.pl
74 8328-720 4b pl. Wolności 1
Marek Rekieć
mrekiec@um.bielawa.pl 
74 8328-721 4b pl. Wolności 1
Kamil Czekaj
kczekaj@um.bielawa.pl 
74 8328-721 4b pl. Wolności 1
REFERAT KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ      
Arkadiusz Karcz (Kierownik)
akarcz@um.bielawa.pl 
74 8328-702 2 ul. Piastowska 1
Małgorzata Driemel (KASA)
mdriemel@um.bielawa.pl
74 8328-756 2 ul.Piastowska 1
Jarosław Frize
jfrize@um.bielawa.pl
74 8328-777 1 ul. Piastowska 1
Mateusz Samek
msamek@um.bielawa.pl
74 8328-777 1 ul.Piastowska 1
REFERAT GOSPODARKI MIENIEM
nieruchomosci@um.bielawa.pl
     
Sylwia Orlińska (Kierownik)
sorlinska@um.bielawa.pl
74 8328-734 19 pl. Wolności 1
Aneta Morawiecka
amorawiecka@um.bielawa.pl
74 8328-794 19 pl. Wolności 1
Gabriela Pawlaczek
gpawlaczek@um.bielawa.pl 
74 8328-714 19 pl. Wolności 1
Stanisław Kiełb
skielb@um.bielawa.pl 
74 8328-740 19 pl. Wolności 1
Agnieszka Mitura
amitura@um.bielawa.pl
74 8328-726 19 pl. Wolności 1
Ilona Karcz
ikarcz@um.bielawa.pl 
74 8328-759 19 pl. Wolności 1
Jolanta Badurak
jbadurak@um.bielawa.pl 
74 8328-738 19 pl. Wolności 1
REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ      
Waldemar Nędza (Kierownik)
wnedza@um.bielawa.pl 
74 8328-743 18 pl. Wolności 1
Maja Sobierajska
msobierajska@um.bielawa.pl
74 8328-751 18 pl.Wolności 1
Krzysztof Jakubowski
kjakubowski@um.bielawa.pl 
74 8328-751 18 pl. Wolności 1
Izabela Zarzycka
izarzycka@um.bielawa.pl 
74 8328-744 18 pl. Wolności 1
REFERAT INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ      
Ewa Wnuk (p.o. Kierownika) 
ewnuk@um.bielawa.pl 
74 8328-722 12 ul. Piastowska 1
Piotr Bobrowski
pbobrowski@um.bielawa.pl
74 8328-733 12 ul. Piastowska 1
Sebastan Mika
s.mika@um.bielawa.pl
748328- 700 12 ul. Piastowska 1
Marcin Filozof
mfilozof@um.bielawa.pl
74 8328-762 12 ul. Piastowska 1
REFERAT SPRAW SPOŁECZNYCH I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ      
Beata Jagieła-Pastuszka (Kierownik) - Sprawy społeczne
bjagiela-pastuszka@um.bielawa.pl 
74 8328-703 8 ul. Piastowska 1
Bożena Szerlowska-Skrzypek
bszerlowska-skrzypek@um.bielawa.pl
74 8328-755 8 ul. Piastowska 1
Katarzyna Pasieka
kpasieka@um.bielawa.pl
74 8328-755 5 pl. Wolności 1
REFERAT PROMOCJI I ROZWOJU
     
Dariusz Owczarek (Kierownik)
dowczarek@um.bielawa.pl
74 8328-708 16 ul. Piastowska 1
Adrianna Pasiniewicz
apasiniewicz@um.bielawa.pl 
74 832 87-30 7 ul. Piastowska 1
Noemi Czyszczoń
nczyszczon@um.bielawa.pl
74 8328-709 16 ul. Piastowska 1
Urszula Musiał
umusial@um.bielawa.pl
74 8328-761 16 ul. Piastowska 1
Krzysztof Stefański
kstefanski@um.bielawa.pl
74 8328-780 16 ul. Piastowska 1

RZECZNIK PRASOWY,
WIADOMOŚCI BIELAWSKIE 
Kamila Adamska 
kadamska@um.bielawa.pl 
74 8328-728 13 ul. Piastowska 1
URZĄD STANU CYWILNEGO      
Alicja Burska (Kierownik)
aburska@um.bielawa.pl 
74 8328-724 11 pl. Wolności 1
Monika Wierzbicka (zastępca kierownika)
mwierzbicka@um.bielawa.pl
74 8328-784 11 pl. Wolności 1
Paula Widuch
pwiduch@um.bielawa.pl
74 8328-724 11 pl. Wolności 1
BIURO RADY MIEJSKIEJ      
Agnieszka Raś (Kierownik) 
aras@um.bielawa.pl 
74 8328-770 11 ul. Piastowska 1
Beata Jaworek
bjaworek@um.bielawa.pl
74 8328-704 11 ul. Piastowska 1 
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ - Ryszard Dźwiniel 74 8328-732   ul. Piastowska 1
BIURO KONTROLI I AUDYTU      
Arkadiusz Karcz - Kontrola Wewnętrzna
akarcz@um.bielawa.pl 
74 8328-760 14 ul. Piastowska 1
Łukasz Kudra - RODO
lkudra@um.bielawa.pl
74 8328-779 15 ul.Piastowska 1
Andrzej Żakiewicz - Audytor Wewnętrzny
azakiewicz@um.bielawa.pl
74 8328-790 13 ul. Piastowska 1
STANOWISKO DS. OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO      
Monika Stadler
mstadler@um.bielawa.pl 
74 8328-767 4b pl. Wolności 1
BIURO RADCÓW PRAWNYCH      
Liliana Woźny - Radca Prawny
lwozny@um.bielawa.pl
74 8328-739 17 pl. Wolności 1
Alicja Rak - Radca Prawny
arak@um.bielawa.pl
74 8328-739 17 pl. Wolności 1
Jakub Wujkowski - Radca Prawny
jwujkowski@um.bielawa.pl
74 8328-739 17 pl. Wolności 1
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA 74 8328-729 8 pl. Wolności 1
STRAŻ MIEJSKA      
Komendant 74 8328-707 15 ul. Piastowska 1
Dyżurka 74 8328-706  9 ul. Piastowska 1