Pomoc Społeczna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie jest instytucją mającą na celu pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i doprowadzenie do usamodzielnienia. Ośrodek Pomocy Społecznej ul. 3 Maja 20 58 - 260 Bielawa tel./fax 74 833...
Zespół Ośrodków Wsparcia w Bielawie powstał w styczniu 2014 roku. W wyniku reorganizacji  Środowiskowego Domu Samopomocy i likwidacji „Nestor” Dziennego Domu Pomocy Społecznej. Obecnie funkcjonuje jako jedna jednostka organizacyjna Gminy Bielawa...
Dom Pomocy Społecznej jest samorządową jednostką budżetową podległą Starostwu Powiatowemu w Dzierżoniowie. Placówka ta zapewnia kompleksowe wsparcie osobom niepełnosprawnym, którym nie można udzielić odpowiedniej pomocy w środowisku. Dom dysponuje...