Informacje o pandemii
Karta Dużej Rodziny  to ogólnopolski system zniżek oraz dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych. Osoby z rodzin wielodzietnych mogą korzystać m.in. z ustawowych zniżek na przejazdy kolejowerodzice lub małżonkowie rodziców 37% na bilety jednorazowe oraz 49% na miesięczne, zniżek w opłatach paszportowych75% w przypadku dzieci i 50% w przypadku rodziców i małżonków rodziców oraz wielu innych zniżek, które oferują różne instytucje państwowe i firmy prywatne. Szczegółowe informacje o programie Karta Dużej Rodziny  można znaleźć pod adresem  - www.rodzina.gov.pl

Zachęcamy również do skorzystania z ogólnopolskiej infolinii: (22) 529 06 81, (22) 661 11 99.
W Bielawie obowiązuje również lokalny program działań na rzecz rodzin wielodzietnych p.n. „Bielawska Karta Dużej Rodziny”. W ramach tego programu rodziny wielodzietne mieszkające w naszym mieście mogą skorzystać z dodatkowych ulg i zwolnień, oferowanych przez lokalnych przedsiębiorców i jednostki organizacyjne gminy. Miejsca, które oferują zniżki, są oznaczone specjalnym znakiem: „Tutaj honorujemy Bielawską Kartę Dużej Rodziny”.

    Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania. W przypadku Bielawy, Kartę Dużej Rodziny przyznaje Burmistrz Miasta Bielawa, a wszelkich informacji w tej sprawie udziela Referat  Spraw Społecznych i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Bielawie (ul. Piastowska 1, pok. nr 8, tel. 74 832 87 55).

    Wniosek można również złożyć elektronicznie, za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez Ministra ds. Rodziny (Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia). Aby móc składać wnioski elektronicznie konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego lub bezpłatnego profilu zaufanego.

Od 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny  jest dostępna w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych).

Koszty wydania karty:

- nowe osoby nie mające Karty Dużej Rodziny, które zawnioskują o obie formy równocześnie lub jedną formę – bezpłatnie,
- nowe osoby, które zawnioskują o 1 formę, a po czasie dopiero po 2 formę – 9,21 zł,
- osoby, które miały tradycyjną kartę przed 01.01.2018 i do 31.12.2019 r.  zawnioskują o elektr. - bezpłatnie,
- osoby, które miały tradycyjną przed 01.01.2018 r i po 01.01.2020 zawnioskują o elekrt. - 9,21 zł,
- duplikat Karty Dużej Rodziny, wydawany w przypadku zgubienia bądź kradzieży Karty -  9,78 .

    Należy przy tym pamiętać, że opłata o której mowa wyżej, dotyczy każdej Karty osobno, a nie całego wniosku łącznie.
Pliki do pobrania: