Ułatwienia dostępu

Karta Dużej Rodziny  to ogólnopolski system zniżek oraz dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych. Osoby z rodzin wielodzietnych mogą korzystać m.in. z ustawowych zniżek na przejazdy kolejowe – rodzice lub małżonkowie rodziców 37% na bilety jednorazowe oraz 49% na miesięczne, zniżek w opłatach paszportowych – 75% w przypadku dzieci i 50% w przypadku rodziców i małżonków rodziców oraz wielu innych zniżek, które oferują różne instytucje państwowe i firmy prywatne. Szczegółowe informacje o programie Karta Dużej Rodziny  można znaleźć pod adresem - www.rodzina.gov.pl 

Zachęcamy również do skorzystania z ogólnopolskiej infolinii: (22) 529 06 81, (22) 661 11 99.
W Bielawie obowiązuje również lokalny program działań na rzecz rodzin wielodzietnych p.n. „Bielawska Karta Dużej Rodziny”. W ramach tego programu rodziny wielodzietne mieszkające w naszym mieście mogą skorzystać z dodatkowych ulg i zwolnień, oferowanych przez lokalnych przedsiębiorców i jednostki organizacyjne gminy. Miejsca, które oferują zniżki, są oznaczone specjalnym znakiem: „Tutaj honorujemy Bielawską Kartę Dużej Rodziny”.

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania. W przypadku Bielawy, Kartę Dużej Rodziny przyznaje Burmistrz Miasta Bielawa, a wszelkich informacji w tej sprawie udziela Referat  Spraw Społecznych i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Bielawie (ul. Piastowska 1, pok. nr 8, tel. 74 832 87 55).

Wniosek można również złożyć elektronicznie, za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez Ministra ds. Rodziny (Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia).

Aby móc składać wnioski elektronicznie konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.
 
Karta Dużej Rodziny coraz bardziej nowoczesna. Wkrótce w aplikacji mObywatel

Od czerwca 2021 r. Karta Dużej Rodziny w wygodnej i praktycznej aplikacji mObywatel ! Dzięki temu rozwiązaniu, każdy posiadacz aktywnej Karty niezależnie, czy posiada kartę w formie tradycyjnej, elektronicznej czy obu, będzie mógł wyświetlać ją w aplikacji mObywatel. Aplikacja ta, umożliwi pobranie swojej Karty w wersji elektronicznej każdemu posiadaczowi Karty, posiadającemu Pesel oraz dowód osobisty, a w przypadku dzieci mLegitymację.

Informacja, jak uzyskać Kartę Dużej Rodziny w aplikacji mObywatel dostępna jest TUTAJ

Koszty wydania Karty:
  • nowe osoby nie mające KDR, które zawnioskują o obie formy jednocześnie, lub jedną formę – bezpłatnie,
  • duplikat KDR, wydawany w przypadku zgubienia bądź kradzieży Karty – opłata 13,00 zł,
  • domówienie tradycyjnej formy Karty, w przypadku gdy została wydana tylko karta elektroniczna – opłata 10,00 zł,
 
Należy przy tym pamiętać, że opłata o której mowa wyżej, dotyczy każdej Karty osobno, a nie całego wniosku łącznie.
Pliki do pobrania:

REGULAMIN
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
WYKAZ ULG I ZWOLNIEŃ W RAMACH PROGRAMU "BIELAWSKA KARTA DUŻEJ RODZINY

Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Bielawa 2022