Ułatwienia dostępu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie jest instytucją mającą na celu pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i doprowadzenie do usamodzielnienia.


Ośrodek Pomocy Społecznej 
ul. 3 Maja 20
58 - 260 Bielawa
tel./fax 74 833 47 93, 74 833 51 33

http://www.opsbielawa.pl/ 
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie
Bielawa 2022