Ułatwienia dostępu

Zespół Ośrodków Wsparcia w Bielawie powstał w styczniu 2014 roku. W wyniku reorganizacji  Środowiskowego Domu Samopomocy i likwidacji „Nestor” Dziennego Domu Pomocy Społecznej. Obecnie funkcjonuje jako jedna jednostka organizacyjna Gminy Bielawa realizując zadania własne i  zlecone Gminy w zakresie organizacji usług dziennego pobytu dla osób starszych oraz dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Patrz Statut. Siedziba Zespołu Ośrodków Wsparcia znajduje się na ul. Lotniczej 5. Czynna jest średnio przez pięć dni w tygodniu przez 10 godzin.  

ul. Lotnicza 5
58-260 Bielawa
+48 74 645 05 81


http://www.zowbielawa.pl/
 
Zespół Ośrodków Wsparcia
Zespół Ośrodków Wsparcia
Bielawa 2022