Obiekty Sportowe

Gimnazjum nr 2 w Bielawie ul. Parkowa 12 58-260 Bielawa tel/fax (74) 645 22 10

Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Bielawie os. Włókniarzy 10 58-260 Bielawa tel./fax (074)646 45 15

Zespół Szkół Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie ul. Polna 2, 58-260 Bielawa tel/fax 074/833-43-88

Szkoła Podstawowa nr 10 w Bielawie ul. Gen. Grota Roweckiego 6 58-260 Bielawa tel./fax (74) 645 22 17

Szkoła Podstawowa nr 4 w Bielawie ul. Waryńskiego 50 ul. Ludowa 11 58-260 Bielawa tel./fax (74) 645-22-08

Telefon kontaktowy: 74 833 15 27 oraz 519 331 161 Cennik: 150 zł - godzina bez oświetlenia 200 zł - godzina z oświetleniem 500 zł - mecz sparingowy bez oświetlenia (2 godziny zegarowe) 550 zł - mecz sparingowy z oświetleniem (2 godziny zegarowe)...

Gimnazjum nr 1 w Bielawie ul. Brzeżna 48 58-260 Bielawa tel (74) 645 22 02 fax (74) 645 22 23

Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Stefana Grota-Roweckiego 8 58-260 Bielawa tel. 74 833 95 10 faks: 74 833 95 12e-mail: osir@osir.bielawa.pl