Ułatwienia dostępu

Bielawa pozyskała dotację z funduszy unijnych na edukację ekologiczną w ramach projektu: "Ekologiczne Ogrody Dydaktyczne dla Natury 2000 w Parku Miejskim", po realizacji którego Park Miejski stał się prawdziwą atrakcją dla mieszkańców i turystów, a także ekologiczną perełką na skalę regionu. Projekt zrealizowany był w ramach działania 4.7 „Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna”. Tematem przewodnim zrealizowanych w parku prac, była Natura 2000.

Całkowita wartość projektu: – 2.959.416.44 zł
Wartość dofinansowania Europejski Fundusz Regionalny: – 2.379.224.04 zł
Wartość dofinansowania z Niemieckiej Fundacji Ochrony Środowiska DBU – 450.000 zł

W Parku Miejskim powstały nowe alejki, ławki, oświetlenie oraz tablice informacyjno-edukacyjne dotyczące obszarów chronionych dla zwierząt i roślin. W ramach "Natury 2000", całkowicie odnowione i połączone zostały także stawy wodne. Na terenie parku wybudowano Centrum Informacyjno-Edukacyjne, które służy między innymi rozmowom o ekologii. Dużą popularnością wśród spacerujących cieszą się mostki nad odnowionymi i połączonymi stawami wodnymi, a dzieci chętnie spędzają czas na trakcie linowym. Powstała również przystań dla łódek, kajaków i rowerków wodnych, z których można korzystać nieodpłatnie.

Oficjalne otwarcie obiektu miało miejsce w marcu 2015 roku. Od tego momentu, park szybko zmienił się w ulubione miejsce spacerowiczów oraz miłośników aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Przyrodę podziwiać można tu bowiem nie tylko z wody, ale także z pewnej wysokości – pokonując przeszkody traktu linowego. 

Park Miejski
Park Miejski
Park Miejski
Park Miejski
Bielawa 2022