Ułatwienia dostępu

W 1999 roku Przedszkole Publiczne nr 1 przekształcono w Przedszkole Ekologiczne. Powstały tam pagórki, doliny, rzeka piaskowo-kamienna oraz inne atrakcyjne miejsca dla maluchów. Ponadto do przedszkolnego programu nauczania wprowadzono tematy związane z ekologią.
Kolejnym krokiem w rozwoju ekologii było utworzenie pierwszej w Polsce, ale także pierwszej w Europie Środkowo-Wschodniej „Szkoły Słonecznej”. Obecnie placówka funkcjonuje w Centrum Odnawialnych Źródeł Energii.

W czasie, gdy funkcjonowało już ekologiczne kształcenie na poziomie przedszkolnym i ponadgimnazjalnym, naturalnym było wprowadzenie tej idei do szkoły podstawowej i gimnazjum. Od września 2006 roku w ekologiczne placówki przekształcono Szkołę Podstawową nr 7 i Gimnazjum nr 3.

Starania władz miasta oraz zaangażowanie mieszkańców w działania proekologiczne, docenione zostały między innymi przez Senat Politechniki Wrocławskiej, który w grudniu 2007 roku podjął uchwałę o utworzeniu w Bielawie Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego, kształcącego na poziomie akademickim specjalistów w zakresie energii odnawialnej.

Zróżnicowaną edukację ekologiczną wspierają w Bielawie istotne dla tej dziedziny inwestycje, do których należą: amfiteatr i Plac Elficki na ośrodku „Sudety”, Szkoła Leśna, Interaktywne Centrum Poszanowania Energii oraz Ekologiczne Ogrody Dydaktyczne dla Natury 2000 w Parku Miejskim. Ukończona została budowa Inkubatora Technologicznego, którą realizował powiat dzierżoniowski przy współpracy z fundacją DBU i miastem Bielawa.

Myśląc o obecnych mieszkańcach, ale także o przyszłych pokoleniach, Bielawa prowadzi działania ekologiczne również pod kątem rozwoju gospodarczego. Władze miasta zdają sobie bowiem sprawę, że walory krajobrazowe i dbałość o naturę są ważne nie tylko dla nas, ale także dla nowych przedsiębiorców, którzy chcą prowadzić biznes w pięknym otoczeniu.