Ułatwienia dostępu

Już 6 listopada (środa) w bielawskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych odbędą się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Bielawa. W tym dniu od godziny 8:00 do godziny 14:00 uczniowie będą oddawać swoje głosy na kandydatów do Młodzieżowej Rady Miasta w swojej szkole. Spośród wszystkich osób kandydujących do rady, zostanie wyłonionych 21 radnych, którzy zdobędą największą liczbę głosów.

Od 13 października do 5 listopada na terenie szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzona jest kampania wyborcza. W tym czasie kandydaci do MRM starają się przekonać jak najwięcej swoich koleżanek i kolegów do oddania na nich swojego głosu. Podczas trwającej kampanii wyborczej uczniowie wykazali się dużą pomysłowością i kreatywnością. Swój program przedstawiali w postaci własnoręcznie przygotowanych plakatów wyborczych, ulotek czy bezpośrednich spotkań ze swoimi wyborcami. W celu dotarcia do jak największej liczy odbiorców, kandydaci zamieszczali również swój program wyborczy na portalach społecznościowych.

Wszystkim kandydatom do MRM życzymy powodzenia i przypominamy, że w dniu wyborów obowiązuje cisza wyborcza, a prowadzenie agitacji wyborczej jest zabronione.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA W WYBORACH DO MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA

  1. Kto może głosować?

Uprawnieni do głosowania są uczniowie szkoły będący mieszkańcami Gminy Bielawa.

  1. Gdzie można głosować?

Uprawnieni uczniowie oddają głos zgodnie z miejscem realizacji obowiązku szkolnego.

  1. Kiedy można głosować?

Głosujemy 6 listopada 2019 r.

  1. Jak można głosować?

W lokalu wyborczym otrzymamy kartę do głosowania,
po uprzednim złożeniu własnoręcznego podpisu na listach osób uprawnionych do głosowania.

  1. Co zrobić z wypełniona kartą?

Wypełnioną kartę należy wrzucić do urny znajdującej się
w lokalu wyborczym.

  1. Kiedy głos uznaje się za ważny?

Głos uznaje się za ważny, jeżeli postawimy znak „x” w kratce
z lewej strony przed nazwiskiem swojego kandydata.

  1. Kiedy głos uznaje się za nieważny?

W razie postawienia znaku „x” w kratce przed nazwiskiem więcej niż jednego kandydata lub niepostawienia tego znaku przed nazwiskiem któregokolwiek kandydata, głos jest nieważny.

 

POWODZENIA !

Bielawa 2022