Ułatwienia dostępu

Każdy senior, który skończy 60 lat i jest zameldowany w Gminie Bielawa, może bezpłatnie wyrobić własną Kartę Seniora. Gmina Bielawa podpisała porozumienie ze Stowarzyszeniem MANKO, dzięki czemu mieszkańcy naszej gminy otrzymają Ogólnopolską Kartę Seniora edycja lokalna Gminy Bielawa. Aby przystąpić do programu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Karty Seniora wystawiane są imiennie i dla posiadaczy są bezpłatne. Koszt ich wydania pokrywa Urząd Miejski w Bielawie. Wniosek o wydanie Karty Seniora można składać w Urzędzie Miejskim w Bielawie przy ul. Piastowskiej 1, w Referacie Spraw Społecznych i Działalności Gospodarczej w Bielawie (pok. Nr 14, tel. 74 832 87 55).

Seniorzy, którzy przystąpią do programu, będą mogli skorzystać z rabatów na terenie całej Polski. W Gminie Bielawa w ramach programu Ogólnopolska Karta Seniora edycja lokalna w Bielawie, seniorzy mogą skorzystać z ulg i rabatów wykazanych poniżej. Zapraszamy do czynnego włączenia się do realizacji programu Przedsiębiorców chętnych do zaoferowania ulg i zniżek w ramach Programu.

Seniorze! Chciałbyś założyć taką kartę, jednak z uwagi na swój stan zdrowia nie jesteś w stanie zrobić tego osobiście? Nic straconego! Po skontaktowaniu się z nami, przyjedziemy pod wskazany adres i wyrobimy imienną kartę! 

Kontakt: Referat Spraw Społecznych i Działalności Gospodarczej w Bielawie (pok. nr 14, tel. 74 832 87 55).

 

Wniosek o wydanie Karty Seniora (formularz zgłoszeniowy)

Zgłoszenie partnera do programu (przedsiębiorcy)

Zgłoszenie partnera do programu "Bielawa Sprzyja Seniorom"
Wykaz partnerów oferujących ulgi na terenie Gminy Bielawa

Wykaz ulg w ramach programu Ogólnopolska Karta Seniora na terenie całego kraju – www.glosseniora.pl - https://glosseniora.pl/gdzie-skorzystac-z-karty/