Ułatwienia dostępu


Podobnie jak w roku ubiegłym, nad realizacją Bielawskiego Budżetu Obywatelskiego Gminy Bielawa czuwać będzie aplikacja internetowa. To właśnie za jej pomocą będzie można zgłosić projekt oraz zagłosować na wybraną propozycję.

Zgłaszać swoje wnioski oraz brać udział w głosowaniu mogą brać mieszkańcy Bielawy, którzy ukończyli 16. rok życia.

Każdy uprawniony mieszkaniec Bielawy może poprzeć dowolną liczbę projektów, natomiast każdy może tylko jeden raz, wybierając jedno zadanie z listy do głosowania.

Propozycje zadań do realizacji w ramach Bielawskiego Budżetu Obywatelskiego (BBO) należy zgłaszać z wykorzystaniem formularza wniosku (załącznik nr 1 regulaminu BBO). Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony www.bielawa.pl w zakładce „Budżet Obywatelski” oraz w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Bielawie.

Głosowanie odbywać się będzie:

1. elektronicznie – z wykorzystaniem dedykowanego modułu do głosowania - Aplikacja "eBudżet Obywatelski" na stronie internetowej um.bielawa.pl

Interaktywny formularz do głosowania będzie zawierać numery, nazwy i krótkie opisy zadań oraz pola do wpisania imienia, nazwiska i numeru PESEL.

2. elektronicznie - we wskazanych przez Burmistrza lokalizacjach na terenie miasta

Głos można oddać osobiście po zaznaczeniu oświadczenia o tym, że jest się mieszkańcem Bielawy posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych.

Telefon kontaktowy w sprawie BBO: Referat Promocji i Rozwoju UM Bielawa, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 74 8328 730.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z harmonogramem realizacji oraz z Regulaminem Bielawskiego Budżetu Obywatelskiego Gminy Bielawa, które zamieszczamy poniżej.

Harmonogram realizacji Budżetu Obywatelskiego Gminy Bielawa na 2021 rok:

    • Od 12 listopada 2020 r. do 11 grudnia 2020 r. - składanie przez mieszkańców propozycji  projektów
    • Od 14 grudnia do 23 grudnia 2020 r. - Spotkanie z liderami projektów, weryfikacja złożonych projektów przez Zespół ds. Bielawskiego Budżetu Obywatelskiego
    • Do 8 stycznia 2021r. - Podanie do publicznej wiadomości projektów dopuszczonych do głosowania i projektów odrzuconych
    • Od 9 stycznia do 9 lutego 2021 r. - Głosowanie mieszkańców nad propozycjami projektów
    • Do 15 lutego 2021 r. - Ogłoszenie wyników głosowania
    • Od 17 lutego do 15 grudnia 2021 r. - Realizacja zadania zgodnie z wynikiem głosowaniaRegulamin Bielawskiego Budżetu Obywatelskiego wraz z formularzem wniosku

Skład Zespołu Zadaniowego ds. Bielawskiego Budżetu Obywatelskiego

Aplikacja eBudżet Obywatelski

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procedury związanej z realizacją Bielawskiego Budżetu Obywatelskiego

Aktualne informacje na temat BBO odnaleźć będzie można na stronie www.bielawa.pl, w zakładce Budżet Obywatelski.

Serdecznie zapraszamy.


Bielawa 2022