Ułatwienia dostępu

Od początku bieżącej kadencji samorządu, podejmowane są intensywne działania, przyczyniające się do wzrostu atrakcyjności oraz popularności bielawskiego Campingu "Sudety". Działania te prowadzone są zarówno przez Gminę Bielawa, jak i lokalnych przedsiębiorców. W efekcie w 2023 r. nad Jeziorem Bielawskim, w różnej formie, wypoczywało ponad 100.000 osób.


W dotychczasowej ofercie ośrodka brakowało jednak smażalni ryb. Dlatego też podjęte zostały działania, które mają doprowadzić do wypełnienia tej niszy gastronomicznej. 

W bieżącym roku opracowana została dokumentacja techniczna, na podstawie której uzyskane zostanie pozwolenie na budowę. Wynika z niej, iż pomiędzy głównym deptakiem a kompleksem odkrytych basenów posadowiony zostanie obiekt kubaturowy o powierzchni 54,6 m2. Jego zaletą będą dwustronne witryny do obsługi klientów tj. zarówno od strony chodnika, jak i od strony basenów. Po obu stronach smażalni zaprojektowano także tarasy, na których znajdować się będą stoliki z krzesełkami. 

Realizację zadania zaplanowano na 2024 r. Inwestorem będzie Gmina Bielawa, a operatorem lokalu, podobnie jak w przypadku z powodzeniem funkcjonującej parkowej kawiarenki EKO Cafe, zostanie bielawski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Wizualizacja smażalni ryb
Wizualizacja smażalni ryb
Wizualizacja smażalni ryb
Wizualizacja smażalni ryb
Bielawa 2022