Ułatwienia dostępu

25.IX.2023 r. opublikowane zostały wyniki konkursu ogłoszonego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Okazało się, iż oba projekty złożone przez Gminę Bielawa, dotyczące utworzenia 3 bezpiecznych przejść dla pieszych, zostały wysoko ocenione i wybrane do dofinansowania, w szczególności:- na przebudowę przejścia dla pieszych na ul. S. Żeromskiego w obrębie Przedszkola Publicznego nr 4 - przyznano dotację w kwocie 114.423,20 zł️
- na przebudowę 2 przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic 1-go Maja i rotm. W. Pileckiego - przyznano dotację w kwocie 62.641,60 zł️

Oznacza to, że w sumie na konto Gminy wpłynie 177.064,80 zł. Uzyskane wsparcie stanowić będzie aż 80 % całkowitej wartości obu zadań, oszacowanych na łączną kwotę 221.330,00 zł. 
Dodać należy, że w 2021 r. bielawski samorząd zdobył już dotację na przebudowę ww. przejść dla pieszych. Okazało się jednak, iż pozyskana wówczas kwota 101.260 zł jest niewystarczająca aby zrealizować przedmiotowe zadania. Dlatego też w 2022 r. złożono kolejne wnioski o zwiększenie wsparcia z budżetu państwa. W efekcie obecna wartość dofinansowania jest aż o 75.804,80 zł wyższa niż 2 lata wcześniej. 
Zadanie będzie polegało na budowie tzw. aktywnych przejść dla pieszych. Jest to system poprawiający bezpieczeństwo, zarówno pieszych, jak i kierowców. Ma na celu poprawę widoczności pieszego i poinformowanie kierowcy o osobie znajdującej się na przejściu. "Zebry" wyposażone będą w dedykowane oświetlenie typu LED zwiększające kontrast i doświetlające sylwetkę pieszego oraz oznakowanie poziome strukturalne. Dodatkowo przejście na ul. Żeromskiego wyposażone zostanie w system wzbudzania aktywnego (z lampą) oraz punktowych elementów odblaskowych typu led tzw. "kocie oczka". 

Przypominamy, że oba zadania realizowane są w ramach Bielawskiego Budżetu Obywatelskiego 2021. Zwycięski projekt pn. „Bądź bezpieczny na drodze – zadecyduj o bezpieczeństwie swoim i innych” uzyskał aż 1.079 głosów. Aby efektywnie zarządzać finansami Gminy złożone zostały wnioski o dofinansowanie przedmiotowego projektu z budżetu państwa. Dzięki skutecznej aplikacji inwestycja zostanie zrealizowana angażując z bielawskiego budżetu jedynie 44.265,20 zł, które stanowić będą tylko 20 % kosztów całkowitych. 

Wszystkie ww. przejścia dla pieszych zostaną przebudowane do 30.IX.2024 r. Warto także dodać, że jeszcze w tym roku, gmina planuje wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie przebudowy kolejnych 6 "zebr" - tym razem na ul. Piastowskiej (5 szt.) i ul. Dzierżoniowskiej (1 szt.), znajdujących się na drodze wojewódzkiej nr 384.

Bezpieczne przejścia dla pieszych
Bezpieczne przejścia dla pieszych
Bezpieczne przejścia dla pieszych
Bezpieczne przejścia dla pieszych
Bielawa 2022