Informacje o pandemii

Bielawa od wielu lat stawia na poszanowanie środowiska naturalnego oraz edukację ekologiczną. Kształtując wśród mieszkańców poczucie odpowiedzialności za przyrodę oraz realizując odpowiednie inwestycje, Bielawa chce być modelowym miastem ekologicznym. Jednym z kierunków działań jest realizowane na wszystkich poziomach miejskiej oświaty - kształcenie ekologiczne.


W 1999 roku Przedszkole Publiczne nr 1 przekształcono w Przedszkole Ekologiczne. Powstały tam pagórki, doliny, rzeka piaskowo-kamienna oraz inne atrakcyjne miejsca dla maluchów. Ponadto do przedszkolnego programu nauczania wprowadzono tematy związane z ekologią.
Kolejnym krokiem w rozwoju ekologii było utworzenie pierwszej w Polsce, ale także pierwszej w Europie Środkowo-Wschodniej „Szkoły Słonecznej”. Obecnie placówka funkcjonuje w Centrum Odnawialnych Źródeł Energii.

W czasie, gdy funkcjonowało już ekologiczne kształcenie na poziomie przedszkolnym i ponadgimnazjalnym, naturalnym było wprowadzenie tej idei do szkoły podstawowej i gimnazjum. Od września 2006 roku w ekologiczne placówki przekształcono Szkołę Podstawową nr 7 i Gimnazjum nr 3.

Starania władz miasta oraz zaangażowanie mieszkańców w działania proekologiczne, docenione zostały między innymi przez Senat Politechniki Wrocławskiej, który w grudniu 2007 roku podjął uchwałę o utworzeniu w Bielawie Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego, kształcącego na poziomie akademickim specjalistów w zakresie energii odnawialnej.

Zróżnicowaną edukację ekologiczną wspierają w Bielawie istotne dla tej dziedziny inwestycje, do których należą: amfiteatr i Plac Elficki na ośrodku „Sudety”, Szkoła Leśna, Interaktywne Centrum Poszanowania Energii oraz Ekologiczne Ogrody Dydaktyczne dla Natury 2000 w Parku Miejskim. Ukończona została budowa Inkubatora Technologicznego, którą realizował powiat dzierżoniowski przy współpracy z fundacją DBU i miastem Bielawa.

Myśląc o obecnych mieszkańcach, ale także o przyszłych pokoleniach, Bielawa prowadzi działania ekologiczne również pod kątem rozwoju gospodarczego. Władze miasta zdają sobie bowiem sprawę, że walory krajobrazowe i dbałość o naturę są ważne nie tylko dla nas, ale także dla nowych przedsiębiorców, którzy chcą prowadzić biznes w pięknym otoczeniu.