Informacje o pandemii


Placówka edukacyjna o charakterze proekologicznym stworzona w Bielawie dzięki współpracy miasta z Niemiecką Fundacją Ochrony Środowiska (DBU) i Unią Europejską. Niezwykłość tego projektu polega na udanym połączeniu historii, ze spojrzeniem w przyszłość.Historyczna jest sama lokalizacja Interaktywnego Centrum Poszanowania Energii, znajduje się ono bowiem na terenie pochodzącej z początku XX wieku stacji pomp. Stacja ta zbudowana w 1909 roku dostarczała przez dziesięciolecia wodę do pobliskich zakładów włókienniczych. Jednak wskutek upadku przemysłu włókienniczego na naszym terenie pod koniec XX wieku straciła swą pierwotną funkcję. 

Bezużyteczny, zapomniany budynek zaczął popadać w ruinę. Jednak dzięki inicjatywie miasta obiekt ten zyskał drugie życie. Obok części muzealnej z zachowaną starą stacją pomp, stworzono nowoczesną placówkę dydaktyczną, której celem jest edukacja ekologiczna w różnych grupach wiekowych.

Uczestnicy prowadzonych zajęć zgłębiają wiedzę na temat możliwości pozyskiwania energii w szczególności ze źródeł odnawialnych, a także metod jej poszanowania. Dzięki bogatemu wyposażeniu placówki w pomoce dydaktyczne uczestnicy mogą w sposób aktywny śledzić procesy wytwarzania energii dawniej i dziś.

Interaktywnym Centrum Poszanowania Energii zarządza Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego, która udostępnia obiekt do zwiedzania oraz organizuje zajęcia promujące ekologię dla dzieci i młodzieży.


Koordynator Interaktywnego Centrum Poszanowania Energii
tel. 74 646 13 36, 74 645 64 09


Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o
ul. Ostatnia 3
58-260 Bielawa
www.icpe.bielawa.pl
e-mail: icpe@barl.bielawa.pl

czynne od poniedziałku do piątku
w godz. 8-14