1. Gmina Bielawa
2. Zespół  Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie, reprezentowany przez Pana Ireneusza Rutowicza
3. Zespół Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie, reprezentowany przez:Panią Katarzynę Walczyk
4. Cech Rzemiosł Różnych w Bielawie, reprezentowanym przez: Panią Katarzynę Wierzbicką
5. Gimnazjum nr 1 w Bielawie, reprezentowanym przez Panią Monikę Rusnak
6.  Gimnazjum nr 2 w Bielawie, reprezentowanym przez Panią Jadwigę Flis
7. Gimnazjum Ekologiczne nr 3 w Bielawie, reprezentowane przez: Panią Aldonę Rak
8. Szkoły Niepubliczne w Bielawie, reprezentowane przez: Panią Darię Michalską
9. Szkoła Podstawową nr 4 w Bielawie, reprezentowana przez: Panią Elżbietę Niemczyk
10. Szkoła Podstawowa nr 7 w Bielawie, reprezentowaną przez: Panią Małgorzatę Cieślik
11.  Szkołą Podstawowa nr 10 w Bielawie, reprezentowaną przez: Pana Dariusza Spychalskiego
12.  Szkoła Leśna w Bielawie, reprezentowaną przez: Pana Józefa Gajdę
13. Miejski Ośrodk Kultury i Sztuki w Bielawie, reprezentowany przez: Pana Jana Gładysza
14. Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Bielawie, reprezentowanym przez: Pana Marcina Raka
15. Zespół Ośrodków Wsparcia w Bielawie, reprezentowanym przez: Panią Grażynę Smolińską
16. Spółdzielni Mieszkaniowa w Bielawie, reprezentowana przez: Pana Rafała Januszkiewicza
17. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Bielawie, reprezentowanym przez: Pana Janusza Cąbra
18. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Okoniewscy „VETOS – FARMA” Sp. z o.o., reprezentowane przez: Pana Piotra Okoniewskiego
19.  Pan dr. Janusz Biernat
20. Biuro  Rachunkowe  „TAMARA”, reprezentowane przez: Pana Wojciecha Tłokińskiego
21.  Zakład Krawiecki „AVA”, reprezentowanym przez: Pana Mariusza Konieczyńskiego
22. Towarzystwo Przyjaciół Bielawy, reprezentowane przez: Panią Ewę Glurę
23. Misja Nowa Nadzieja w Bielawie, reprezentowana przez: Pana Jarosława Pileckiego

Przedstawiciele Zarządu Klastra

1. Wojciech Tłokiński – Przewodniczący
2. Katarzyna Wierzbicka – Z-ca Przewodniczącego
3. Monika Rusnak – Sekretarz
4. Daria Michalska – Członek
5. Jarosław Pilecki – Członek
Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj