Najwyższym organem Bielawskiego Klastra jest Rada Klastra. 

Klaster ma również Zarząd, do którego należy przede wszystkim bieżące kierowanie działalnością Klastra, realizowanie celów określonych przez Radę, kreowanie tematyki projektów oraz ich przygotowywanie, a także przyjmowanie nowych członków Klastra.
Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj