1. Tworzenie forum współpracy i dyskusji na temat rozwoju kształcenia zawodowego dopasowanego do potrzeb lokalnej gospodarki.
2.  Propagowanie i budowanie pozytywnego wizerunku kształcenia zawodowego.
3.  Aktywizacja przedsiębiorców do współpracy z placówkami edukacyjnymi.
4.  Prognozowanie oraz badanie zapotrzebowania na umiejętności i kwalifikacje zawodowe.
5.  Współpraca z przedsiębiorcami.
6.  Dobór niezbędnych partnerów do projektów rozwojowych.
7.  Zwiększenie dostępności uczniów do praktyk realizowanych w rzeczywistych warunkach pracy firmy.
8.  Upowszechnianie i promowanie realizowanych projektów.
9.  Organizowanie konferencji, spotkań, warsztatów.
10. Wspieranie innowacyjnych projektów edukacyjnych.
11. Wsparcie merytoryczne w zakresie opracowania programów nauczania.
12. Edukacja nauczycieli, doradców zawodowych, rodziców i opiekunów.
13. Edukacja w zakresie kształtowania u dzieci i młodzieży kompetencji społecznych, technicznych i zawodowych.
14. Poszukiwanie i promowanie właściwych obszarów do aplikacji o fundusze UE wspierających edukację.
Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj