Wieża znajduje się w czołówce najwyższych wież kościelnych w Polsce i liczy sobie 101 m. Żeby zdobyć jej szczyt trzeba pokonać ponad 300 schodów wachlarzowych. Warto podjąć wyzwanie ponieważ na górze czekają przepiękne widoki, które podziwiać można z czterech tarasów widokowych, wyposażonych w urządzenia teleoptyczne oraz tablice informacyjne na temat historii wieży oraz kościoła.

Z wieży można dostrzec panoramę Gór Sowich, Wzgórz Bielawskich, a nawet Masywu Ślęży. W 2007 roku dzięki pozyskanym środkom unijnym, wieża została zmodernizowana i przystosowana do celów turystycznych. Prace modernizacyjne docenione zostały przez jurorów Ogólnopolskiego Konkursu „MODERENIZACJA ROKU 2007”, którzy przyznali bielawskiej wieży kościelnej nagrodę główną w kategorii „Obiekty Sakralne”. Bilety wejściowe na wieżę są dostępne w Centrum Informacji Turystycznej. Tutaj otrzymać można pamiątkową pieczątkę dokumentującą zdobycie wieży widokowej.

Kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny:

O samym kościele, w którym znajduje się wieża widokowa, pierwsze informacje pochodzą z roku 1288. Kościół był budowlą jednonawową, w swej przedniej części sklepioną. Pierwotnie posiadał trzy ołtarze, ale do XVII w. zachował się tylko główny z figurą Matki Boskiej. Ponieważ kościół groził zawaleniem, w roku 1866 został rozebrany. Uroczyste położenie kamienia węgielnego pod nowy kościół, zaprojektowany przez A. Langera z Wrocławia, nastąpiło 14 kwietnia 1868 r., a budowę zakończono 15 listopada 1876. Kościół posiada trzy dzwony, którym nadano imiona: Jan Paweł II, Henryk i Franciszek oraz zegar upamiętniający Rok Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa. We wrześniu w kościele odbywają się koncerty w ramach Międzynarodowego Festiwalu Vratislavia Cantans.