Informacje o pandemii

Szkoły Podstawowe

Organ prowadzący: Gmina Bielawa ul. Waryńskiego 50, ul. Ludowa 11 58-260 Bielawa tel./fax (74) 645-22-08 e-mail: sekretariat@sp4.oswiata.bielawa.pl  strona internetowa: www.sp4bielawa.pl 
Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Bielawie os. Włókniarzy 10 58-260 Bielawa tel./fax (074)646 45 15 e-mail: sp7_szkola@wp.pl strona internetowa: www.sp7bielawa.pl
Organ prowadzący: Gmina Bielawaul. Gen. Grota Roweckiego 6, ul. Parkowa 12 58-260 Bielawa tel./fax (74) 645 22 17 e-mail: sekretariat@sp10.oswiata.bielawa.pl  strona internetowa: http://www.sp10bielawa.eu/