Informacje o pandemii

PZERiIPZERII
- Zarząd Rejonowy w Bielawie
Siedziba Związku mieści się przy ul.Piastowskiej 2A, 58-260 Bielawa.
Czynna jest we wtorki i czwartki w godzinach od 9.00 do 13.00.Tel: 694 987 239

Skład Zarządu PZERiI:
Przewodniczący - Tadeusz Kowalczyk
Zastępca -  Ewald Jaromin

Sekretarz - Wanda Stępień-Kowalczyk
Skarbnik - Maria Czyżewska
Członek - Jadwiga Zawodzińska
Członek - Anna Tomaszewska