Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Stefana Grota-Roweckiego 8
58-260 Bielawa
tel. 74 833 95 10
faks: 74 833 95 12
e-mail: osir@osir.bielawa.pl