Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Bielawie

os. Włókniarzy 10
58-260 Bielawa
tel./fax (074)646 45 15