Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stowarzyszenie Animacji i Rozwoju Lokalnego we Wrocławiu realizowało projekt “Seniorze, nie daj się!"  w ramach programu ASOS w 2018 r. Przedstawiciele gminnych rad seniorów z Niechlowa, Wińska i Żmigrodu odbyli szereg szkoleń z zakresu prawa spadkowego, samorządowego, praw konsumenta, bezpieczeństwa oraz zdrowego stylu życia. Każda z grup na zakończenie projektu przygotowała (opracowała scenariusz i nagrała) film dotyczący wybranego zagadnienia.

Wszystkie filmy znajdują się na stronie internetowej stowarzyszenia: http://sarl.wroclaw.pl/projekty/podstrona-1/seniorze-nie-daj-sie/
oraz na profilu Stowarzyszenia na portalu Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGwwAOIv-Do-HdHiQDB3DKA.

Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj