Działania na rzecz Seniorów

Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stowarzyszenie Animacji i Rozwoju Lokalnego we Wrocławiu realizowało projekt “Seniorze, nie daj się!"  w ramach programu ASOS w 2018 r. Przedstawiciele gminnych rad seniorów...
W ostatnich dniach, na kilku przystankach autobusowych w Bielawie, pojawiły się przysiadaki. Co to takiego? Najprościej rzecz biorąc, są to podpórki, zamontowane z przeznaczeniem przede wszystkim dla osób starszych i niepełnosprawnych. Jest to...