Drukuj
Nadrzędna kategoria: Oferty Inwestycyjne
Kategoria: Zabudowa Usługowa

1. Położenie:

Nieruchomość gruntowa stanowi własność Gminy Bielawa, o numerze ewidencyjnym 1547/1 obręb Osiedle o pow. 6233 m² oznaczona użytkiem Bp, Nieruchomość ujawniona jest w KW nr SW1D/00015430/3, ma regularny kształt, porośnięta jest trawami, skupinami drzew i krzewów oraz niewielkimi samosiejkami. Położona przy ulicy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Bolesława Prusa, w atrakcyjnej strefie rynku miasta, w sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych. Dostęp do drogi publicznej ul. C.K. Norwida przez ulicę K.K. Baczyńskiego. Sieci uzbrojenia znajdują się w pasie ulic K.K.Baczyńskiego i C.K.Norwida. Sieci infrastruktury biegną przez działkę nr 1547/1 obręb Osiedle w jej południowo- zachodniej i północnej części (w tym napowietrzna sieć energetyczna). We wschodniej części działki nr 1547/1 obręb Osiedle znajduje się mocno zarośnięty rów odwadniający.

 2. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:

 
Dla obszaru obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Marii Konopnickiej i Osiedla Europejskiego (Uchwała Nr XLVI/327/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 26 sierpnia 2009 r.). Zgodnie z jego ustaleniami działka nr 1547/1 obręb Osiedle to teren zabudowy usługowej związanej z usługami komercyjnymi (lub publicznymi), oznaczony w planie symbolem U2.

3. Przedmiot sprzedaży  i wartość szacunkowa nieruchomości:

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności, wartość szacunkowa 695.000 zł - 111,50zł /m2. Do ceny zostanie doliczony VAT, zgodnie z obowiązująca stawką.

Szczegółowe informacje dotyczące formy sprzedaży  nieruchomości udzielane są w Referacie Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Bielawie pokój nr 19 (II p), tel. 74-832-87-59 (34) . Szczegółowe informacje dotyczące warunków zagospodarowania i zabudowy udzielane są w Referacie Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Bielawie pokój nr 18 ( II p), tel.74832-87-51.