Informacje o pandemii

Obszar: Bielawski Park Przemysłowy

Lokalizacja: ulica Krucza/ al. Św. Jana Pawła II

A. Nieruchomość gruntowa o numerze geodezyjnym 1330/5 Obręb Południe, oznaczona użytkami R IIIa, ŁIII, W.
Własność: Gmina Bielawa
Powierzchnia działki: 1,1423 ha
Maksymalna dostępna powierzchnia; 5,9125 ha
Cena działki: po uzyskaniu wyceny
Plan zagospodarowania przestrzennego: tak

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: tereny aktywności gospodarczej z dopuszczeniem zabudowy usługowej, symbol – 1.P,U – Uchwała Nr L/371/06 Rady Miejskiej Bielawy z 26 kwietnia 2006r.
Działka położona w nowym obszarze inwestycyjnym, w „dolnej” części miasta, w rejonie ulicy Kruczej i al. Jana Pawła II
Dojazd do działki: wygodny, drogą asfaltową.
Teren działki w części znacznie powyżej poziomu drogi, pagórkowaty. Przy działkach od strony asfaltowej znajduje się kolektor deszczowy, sanitarny oraz wodociąg. W rejonie działki nr 1330/12 o. Południe znajduje się stacja TRAFO. W al. św. Jana Pawła II znajduje się sieć kanalizacji deszczowej.

B. Nieruchomość gruntowa o numerze geodezyjnym 1330/6 Obręb Południe, oznaczona użytkami R IIIa, RIIIb, RIVa, RV
Powierzchnia działki: 0,2188 ha
Działka stanowi drogę wewnętrzną.

C. Nieruchomość gruntowa o numerze geodezyjnym 1330/13 Obręb Południe, oznaczona użytkami R IIIa, RIIIb, RIVa, RV
Własność: Gmina Bielawa
Powierzchnia działki: 0,6252 ha
Maksymalna dostępna powierzchnia; 5,9125 ha
Cena działki: po uzyskaniu wyceny
Plan zagospodarowania przestrzennego: tak
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: tereny aktywności gospodarczej z dopuszczeniem zabudowy usługowej, symbol – 1.P,U – Uchwała Nr L/371/06 Rady Miejskiej Bielawy z 26 kwietnia 2006r.
Działka położona w nowym obszarze inwestycyjnym, w „dolnej” części miasta, w rejonie ulicy Kruczej i al. św. Jana Pawła II. Dojazd do działki wygodny, drogą asfaltową i poprzez działkę 1330/6.
Teren działki w części znacznie powyżej poziomu drogi, pagórkowaty. Przy działkach od strony asfaltowej znajduje się kolektor deszczowy, sanitarny oraz wodociąg. W rejonie działki nr 1330/12 o. Południe znajduje się stacja TRAFO. W al. św. Jana Pawła II znajduje się sieć kanalizacji deszczowej.

D. Nieruchomość gruntowa o numerze geodezyjnym 1330/14 Obręb Południe, oznaczona użytkami R IIIa, RIIIb, RIVa, RV
Własność: Gmina Bielawa
Powierzchnia działki: 0,9022 ha
Maksymalna dostępna powierzchnia; 5,9125 ha
Cena działki: po uzyskaniu wyceny
Plan zagospodarowania przestrzennego: tak
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: tereny aktywności gospodarczej z dopuszczeniem zabudowy usługowej, symbol – 1.P,U – Uchwała Nr L/371/06 Rady Miejskiej Bielawy z 26 kwietnia 2006r.
Działka położona w nowym obszarze inwestycyjnym, w „dolnej” części miasta, w rejonie ulicy Kruczej i al. św. Jana Pawła II. Dojazd do działki wygodny, drogą asfaltową i poprzez działkę 1330/6.
Teren działki w części znacznie powyżej poziomu drogi, pagórkowaty. Przy działkach od strony asfaltowej znajduje się kolektor deszczowy, sanitarny oraz wodociąg. W rejonie działki nr 1330/12 o. Południe znajduje się stacja TRAFO. W al. św. Jana Pawła II znajduje się sieć kanalizacji deszczowej.

E. Nieruchomość gruntowa o numerze geodezyjnym 1335 Obręb Południe, oznaczona użytkami R IIIa, ŁIII, W
Własność: Gmina Bielawa
Powierzchnia działki: 0,9767 ha
Maksymalna dostępna powierzchnia; 5,9125 ha
Cena działki: po uzyskaniu wyceny
Plan zagospodarowania przestrzennego: tak
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: tereny aktywności gospodarczej z dopuszczeniem zabudowy usługowej, symbol – 1.P,U – Uchwała Nr L/371/06 Rady Miejskiej Bielawy z 26 kwietnia 2006r.
Działka położona w nowym obszarze inwestycyjnym, w „dolnej” części miasta, w rejonie ulicy Kruczej i al. św. Jana Pawła II. Dojazd do działki wygodny, drogą asfaltową i poprzez działkę 1330/6.
Teren działki w części znacznie powyżej poziomu drogi, pagórkowaty. Przy działkach od strony asfaltowej znajduje się kolektor deszczowy, sanitarny oraz wodociąg. W rejonie działki nr 1330/12 o. Południe znajduje się stacja TRAFO. W al. św. Jana Pawła II znajduje się sieć kanalizacji deszczowej.

Kontakt:
Urząd Miejski w Bielawie
pl. Wolności 1
58-260 Bielawa
Referat Gospodarki Mieniem
tel. 74 8328 759

Referat Gospodarki Przestrzennej
tel. 74 8328 751