Informacje o pandemii
Nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze geodezyjnym 1328/3, obręb Południe, oznaczona użytkami ŁIII.

Własność: Gmina Bielawa
Powierzchnia działki: 0,3249 ha
Cena działki: 250.000,00 PLN + 23% VAT
Możliwość zabudowy: zabudowa usługowa z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej
Nieruchomość to niezabudowana i niezagospodarowana działka gruntu, kształtem zbliżona do prostokąta, niemal płaska, bez zadrzewień i zakrzewień położona w "dolnej" części Bielawy, niedaleko obwodnicy miasta, w rejonie ul. Kruczej i Ks. Romana Biskupa. W ul. Kruczej oraz nowo wybudowanej drodze asfaltowej, tj. działce nr 1327 obręb Południe, którą odbywa się dojazd do działki, usytuowane są sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej oraz sieć energetyczna. Nieruchomość objęta jest rekultywacją terenu. Dla obszaru obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego miasta Bielawy - Uchwała Nr L/370/06 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 26 kwietnia 2006r., w którym nieruchomość przeznacza się pod zabudowę usługową z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej, oznaczony w planie symbolem 8U/MN.

Kontakt:
Urząd Miejski w Bielawie
pl. Wolności 1
58-260 Bielawa
Referat Gospodarki Mieniem
tel. 74 8328 759
Referat Gospodarki Przestrzennej
tel. 74 8328 751