Informacje o pandemii

Gminne Centrum Informacji w Bielawie zlokalizowane w budynku Urzędu Miejskiego

w Bielawie przy ulicy Piastowskiej 1.
Generalnie zajmuje się aktywizacją osób bezrobotnych z terenu miasta.

Pracownik GCI:

- napisze i wydrukuje Państwu CV,
- pomoże wyszukać oferty pracy,
- skontaktuje z potencjalnym pracodawcą,
- podpowie na co zwrócić uwagę poszukując pracy za granicą,

Zajmuje się organizację giełd, targów pracy czy szkoleń z zakresu prawa pracy i poradnictwa zawodowego a także organizacją prac subsydiowanych (roboty publiczne czy prace społeczno-użyteczne)

GCI jest także jednostką odpowiedzialną za pomoc w kwestiach formalnych osobom przygotowującym się do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.
Gminne Centrum Informacji w Bielawie jest częścią Referatu Promocji Urzędu Miejskiego w Bielawie.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy zakres działalności GCI.

Usługi w zakresie udostępniania informacji istniejącej w sieci Internet:

    1. Udzielanie informacji dot. pracy:
        ◦ Szukanie ofert pracy w serwisach internetowych;
        ◦ Organizowanie Targów i Giełd Pracy dla osób poszukujących zatrudnienia.
        ◦ Udostępnianie informacji z zakresu prawa pracy, poradnictwa zawodowego, Udzielanie informacji dotyczących nauki:
        ◦ Wyszukanie informacji nt. szkół, uczelni;
        ◦ Wyszukiwanie informacji nt. organizowanych kursów specjalistycznych, branżowych, itd.;
            a. Udzielanie informacji dla osób prowadzących działalność gospodarczą:
            b. Udzielanie informacji w zależności od potrzeb klienta

    2. Pomoc bezrobotnym:
        ◦ W poszukiwaniu pracy,
        ◦ przy przygotowaniu: oferty, CV, podania o pracę, itd.

    3. Pomoc dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą:
        ◦ Przy wypełnianiu wniosku o rejestrację działalności
        ◦ Udzielanie informacji: gdzie zarejestrować działalność, gdzie uzyskać Nr NIP, Regon itd.
        ◦ Udostępnianie aktualnych przepisów prawa miejscowego i Ustaw (dostępnych w Internecie)

    4. Usługi dla małych firm w zakresie:
        ◦ Udostępnianie aktualnych przepisów prawa miejscowego i Ustaw (dostępnych w Internecie)

    5. Organizowanie kursów, szkoleń i konferencji np.
        ◦ Szkolenia w zakresie podstaw obsługi komputera, edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych itp.