Myśląc o obecnych mieszkańcach, ale także o przyszłych pokoleniach, Bielawa prowadzi działania ekologiczne również pod kątem edukacji. Od września 2006 roku w ekologiczną placówkę przekształcono Szkołę Podstawową nr 7.
Szkoła Ekologiczna nr 7

ADRES:
os. Włókniarzy 10
58-260 Bielawa
tel./fax (074)646 45 15

GODZINY PRZYJĘĆ:
od poniedziałku do piątku
w godz. 7:30-15:30

DRUGI BUDYNEK:
ul. Wolności 39
58-260 Bielawa