Informacje o pandemii
Obecnie obowiązujący okres świadczeniowy 2019/2021 dla świadczenia wychowawczego (tzw. 500+) kończy się z dniem 31.05.2021 roku. Możliwość ponownego ubiegania się o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres, który trwał będzie...

Fragment obwodnicy: na pierwszym planie lampa uliczna, na dalszym Góra Parkowa z łąką oraz drzewostanem
Od początku 2020 r. trwają prace konsultacyjno - uzgodnieniowe, które mają pozwolić aby bielawska Góra Parkowa (455 m n.p.m.) odzyskała swój dawny blask i stała się ponownie parkową.

Widok z drona na ul. Piastowską 1, budynki po obu stronach ulicy, po lewej stronie sznur zaparkowanych pojazdów
Mimo, że siarczysty mróz już nieco odpuścił, przebywając długo na zewnątrz, nie trudno o wychłodzenie. Ciepły posiłek, dodatkowe ubranie, a także pobyt w miejskiej ogrzewalni, może znacząco pomóc bezdomnym przetrwać zimę. Taką pomoc, świadczą...

starykieckaflowy
Gmina Bielawa przystępuje do inwentaryzacji źródeł ogrzewania wszystkich budynków/lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych, znajdujących się na terenie miasta (nie dotyczy obiektów podłączonych do sieci ciepłowniczej).

Budynek Urzędu Miejskiego w Bielawie przy pl. Wolności 1
Szanowni Państwo, w związku z opracowywaniem Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej, prosimy o wypełnienie poniższych ankiet, dedykowanych dla mieszkańców Gminy Bielawa – pracowników samorządowych, radnych, pracowników...