Informacje o pandemii
Covid - zdjęcie poglądowe wirusa
27 stycznia br., Rada Miejska Bielawy podjęła uchwałę nr XXXV/331/2021 w sprawie określenia zwolnień z podatku od nieruchomości z powodu COVID-19. O 100 % ulgę w podatkach mogą ubiegać się przedsiębiorcy, których dominująca działalność prowadzona...

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. 2021 poz. 152), Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie ogłasza w...

Kontener na śmieci stojący przy drzewie w pobliżu budynku mieszkalnego
Od 1 do 4 lutego Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego organizuje na terenie miasta Bielawa zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i opon z gospodarstw domowych:

Teren pod inwestycję z zamontowaną planszą informacyjną Podstrefa Bielawa Wolne Tereny
16 marca 2020r., podpisany został akt notarialny, na mocy którego Gmina Bielawa zbyła nieruchomość niezabudowaną o powierzchni 4.750 m2, położoną przy ul. Grunwaldzkiej, na obszarze Bielawskiej Podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej...

Gminny Komisarz Spisowy w Bielawie ogłasza nabór na kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, który odbędzie się w dniach od  1 kwietnia 2021 r. do  30 czerwca 2021 r.