Informacje o pandemii
Print-screen strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy dla posiadaczy chryzantem, którzy nie sprzedali tych kwiatów w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19.

Afisz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji z flagą Unii Europejskiej
Nasza Gmina rozpoczęła prace nad Społecznym Planem Sprawiedliwej Transformacji Subregionu Wałbrzyskiego -   # Dekarbonizacja2030  - na lata 2021-2027.

Burmistrz Bielawy Andrzej Hordyj podpisuje porozumienie w sprawie ZIT
Szanowni Państwo, zapraszamy do zgłaszania uwag i opinii do Zarysu Planu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego

Frontowa część muralu przedstawiająca Eleni trzymającą publikację o Bielawie
W pobliżu budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie powstał skwer im. Eleni. W jego ramach wykonano także montaż ławeczki z postacią wokalistki, a na 2 ścianach pobliskiego budynku wielorodzinnego powstał mural, także z wizerunkiem bielawskiej...

Nieodpłatne porady prawne - zdjęcie poglądowe
15 października br., zostało podpisane porozumienie pomiędzy Gminą Bielawa a Powiatem Dzierżoniowskim, na podstawie którego, w okresie od 1 lstycznia do 31 grudnia 2021 r., mieszkańcy naszego miasta będą mogli korzystać z bezpłatnych porad prawnych.