Informacje o pandemii
zastepcaburmistrzaorazprzewodniczacyradymiejskiejskładajakwiatypodpomnikiem
11 listopada pod obeliskiem na Placu Kombatantów odbyły się symboliczne obchody Święta Niepodległości w Bielawie. Pamięć o ludziach, którzy mieli swój udział w odzyskaniu przez Polskę niepodległości uczciły władze Bielawy, a także między...

panoramamiastazlotuptaka
W czwartek 12 listopada 2020 r., rozpocznie się składanie przez mieszkańców Bielawy propozycji projektów do kolejnej, szóstej już edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Bielawa. W tym roku, podobnie jak w roku ubiegłym, do rozdysponowania na wybrane...

Uczniowie Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie
„Wybierając dobry zawód, zapewniasz sobie bezpieczną przyszłość” – takim mottem od początku powstania kieruje się Zespół Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie.

Kamienna tablica pamiątkowa z oznaką harcerską w 75 rocznicę działalności harcerstwa na Ziemi Dzierżoniowskiej oraz powołania Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Dzierżoniowie
5 listopada 2020 roku na terenie przed Muzeum Miejskim Dzierżoniowa została odsłonięta tablica pamiątkowa w 75 rocznicę działalności harcerstwa na Ziemi Dzierżoniowskiej oraz powołania Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Dzierżoniowie. Obelisk z...

Elewacja budynku Urzędu Miejskiego - pl. Wolności 1
Informujemy, że pracownicy Urzędu Miejskiego w Bielawie pracują obecnie, zgodnie z rozporządzeniem premiera, w trybie zdalnym. Nie oznacza to jednak całkowitego zamknięcia dla interesantów obu budynków, jak ma to obecnie miejsce w niektórych...