Informacje o pandemii
 Od kilku lat mieszkańcy dolnej części Bielawy uskarżają się na uciążliwości związane z unoszącym się w powietrzu odorem. Dyskomfort ten jest szczególnie silny w okresie letnim. Bielawski samorząd, od momentu uzyskania pierwszych informacji na ten temat, podjął szereg działań, aby zniwelować wspomniane zjawisko. W wyniku rozpoznania sytuacji stwierdzono, iż istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że emitentem odoru jest Ekologiczne Centrum Odzysku Sp. z o.o. zlokalizowane w Bielawie przy ul. Ceglanej.

Z uwagi na fakt, że Spółka ta posiada status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, podlega ona jurysdykcji Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Z tych też względów aparat administracyjny Gminy Bielawa nie ma kompetencji do prowadzenia tam kontroli procesów związanych z przetwarzaniem odpadów i zanieczyszczaniem środowiska naturalnego. Dlatego też aby przyśpieszyć działania wspomnianych wyżej organów, w ciągu ostatnich kilku miesięcy z Urzędu Miejskiego w Bielawie wysłanych zostało kilka pism monitujących.
 
Ponadto podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej Bielawy, która odbyła się 25.VIII.2021 r., podjęta została uchwała nr XLIII/391/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie bielawskiej oczyszczalni ścieków i ekologicznego centrum odzysku. Intencją jej uchwalenia jest zablokowanie starań właściciela ECO, zmierzających do budowy w Bielawie spalarni RDF.
 
Podczas sesji odbyła się również burzliwa dyskusja na temat nurtujących bielawian wątpliwości dotyczących funkcjonowania zakładu gospodarki odpadami. W efekcie, 3.IX. br. przedsiębiorca wystąpił do Urzędu Miejskiego z prośbą o podanie szczegółów dotyczących skarg mieszkańców Bielawy. Odpowiedź została udzielona niezwłocznie.
 
Jak wynika z rozmów prowadzonych obecnie z właścicielem RIPOK, jedną z alternatyw likwidacji odorów w Bielawie jest przeniesienie kompostowni odpadów biodegradowalnych, na nieruchomość położoną w ustronnym miejscu na terenie innej gminy. Mamy nadzieję, że już wkrótce uda się ostatecznie zdiagnozować przyczynę powstawania uciążliwego "zapachu", a następnie skutecznie ją wyeliminować. 

panorama bielawy, na pierwszym planie ekologiczne centrum odzyskupanorama bielawy, na pierwszym planie ekologiczne centrum odzysku

Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj