Drukuj
Kategoria: Wiadomości
Odsłony: 179
Banknoty o różnych nominałach zdjęcie poglądowe
W piątek 29 stycznia br., dokonano ostatecznego posumowania wszystkich zdobytych w 2020 r. środków zewnętrznych dla Gminy Bielawa. Jest to kwota: 8.431.366,18 zł.

Miniony rok był ostatnim w perspektywie programowej Unii Europejskiej 2014 - 2020 i z tego względu w tym czasie niemal nie ogłaszano konkursów, w których Gmina mogłaby ubiegać się o dotację. Z drugiej strony, szereg krajowych programów, finansowanych z budżetu państwa, nie zostało rozstrzygniętych z uwagi na wzmożone wydatki na walkę z pandemią koronawirusa. W związku z tym, do dnia dzisiejszego nie opublikowano wyników konkursów procedowanych w 2020 r. m.in. w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych czy Programu na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, do których Gmina Bielawa złożyła kilkanaście wielomilionowych wniosków dotacyjnych.

Jeszcze w 2019 r. natomiast, udało się zdobyć dla Bielawy 14.012.334,68 zł, co oznacza, że po 2 latach obecnej kadencji, łączna kwota pozyskanych środków wynosi aż 22.443.700,86 zł.

Banknoty o różnych nominałach zdjęcie poglądoweBanknoty o różnych nominałach zdjęcie poglądowe


Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj