Informacje o pandemii

Gminny Komisarz Spisowy w Bielawie ogłasza nabór na kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, który odbędzie się w dniach od  1 kwietnia 2021 r. do  30 czerwca 2021 r.

 Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 będzie poprzedzony przeprowadzeniem rekrutacji kandydatów na rachmistrzów oraz cyklem szkoleń.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

  • mieć ukończone 18 lat,

  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Termin składania ofert: od 1 do 16 lutego 2021. w  siedzibie Urzędu Miasta w Bielawie w pok nr 1 przy pl. Wolności 1, pocztą, za pomocą platformy e-puap oraz mailem na adres um@um.bielawa.pl.


Formularz do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej >> TUTAJ

 

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021- plik pdf. (6789 KB)

 

 


Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj