Informacje o pandemii
Afisz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji z flagą Unii Europejskiej
Nasza Gmina rozpoczęła prace nad Społecznym Planem Sprawiedliwej Transformacji Subregionu Wałbrzyskiego -   # Dekarbonizacja2030  - na lata 2021-2027.


W Planie zawarte będą projekty, które zrealizujemy wykorzystując środki Unii Europejskiej zawarte w   Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. To są środki, które służyć będą   łagodzeniu skutków odejścia od węgla i  będą pomagać w stworzeniu

czystej i przyjaznej dla środowiska nowoczesnej gospodarki.


Chcemy,  aby ten Plan tworzony był przez mieszkańców naszej Gminy, z ich udziałem i dla ich dobra.


W skład zespołu który  opracowuje Plan wchodzą przedstawiciele gmin z  5 powiatów Subregionu Wałbrzyskiego i powiatu kamiennogórskiego, przedsiębiorcy,  naukowcy, ekolodzy. Zapraszamy Mieszkańców naszej gminy do udziału w tworzeniu

Planu oraz do dyskusji, na co przeznaczyć środki z FST:


1) dopłatę do wymiany pieców węglowych,

2) finansowanie indywidualnych instalacji fotowoltaicznych,

3) likwidację kotłów  węglowych w ciepłowniach,

4) zakup ekologicznego transportu publicznego z wykorzystaniem energii elektrycznej i wodoru,

5) finansowanie działań badawczych i innowacji oraz wspieranie transferu zaawansowanych technologii, służących rozwojowi nowoczesnej gospodarki;

6) pomoc w poszukiwaniu pracy dla osób poszukujących pracy i podnoszenie ich kwalifikacji aby byli bardziej konkurencyjni na rynku pracy,  

7) zapobieganie powstawaniu odpadów i rozwój gospodarki o obiegu  zamkniętym.

A może macie Państwo inne propozycje, na co przeznaczyć te środki?

Głosy mieszkańców naszego subregionu są bardzo ważne dla społecznego zespołu przygotowującego Plan Sprawiedliwej Transformacji.  Wszystkie pomysły zgłoszone przez Państwa zostaną przeanalizowane i wykorzystane w pracach nad SPST SW.


Zapraszamy do zgłaszania pisemnie Państwa pomysłów, na adres mailowy: fst@dekarbonizacja2030.pl  do 16 listopada.

Afisz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji z flagą Unii EuropejskiejAfisz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji z flagą Unii EuropejskiejZapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj