Informacje o pandemii
W czwartek 30 lipca Bielawa gościła przedstawicieli ukraińskiej administracji samorządowej oraz organizacji pozarządowych. Spotkanie było częścią wizyty studyjnej projektu: „Dialog obywatelski - współpraca Samorządów - lepsza jakość usług publicznych” finansowanego w ramach Polsko - Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz rząd Kanady.
 
Celem wizyty było przedstawienie zagranicznym gościom wszelkich form współpracy Bielawy z innymi samorządami w dziedzinie usług publicznych. Przedstawiciele ukraińskiej administracji samorządowej przebywają na Dolnym Śląsku od 26 lipca do 1 sierpnia. Podczas wizyty w Bielawie, z gośćmi spotkał się burmistrz miasta Piotr Łyżwa w asyście radnych Rady Miejskiej Bielawy - Krzysztofa Molasy oraz Rafała Kuśmierka. W spotkaniu uczestniczyła także Anna Nowak - kierownik Referatu Strategii, Inwestycji i Zamówień Publicznych, która przedstawiła gościom najważniejsze projekty inwestycyjne. Rozmawiano również o działalności Bielawy w stowarzyszeniach, czy związkach międzygminnych.

 
Przedstawiciele ukraińskiej administracji samorządowej, oprócz magistratu, odwiedzili także tego dnia Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie, gdzie dyskutowali nad znaczeniem i rozwojem dynamicznie rozwijającej się w ostatnich latach branży energetyki odnawialnej oraz zwiedzili zaplecze dydaktyczne szkoły. Dyrektor placówki przedstawił samorządowcom idee i przesłanki utworzenia realizowanego obecnie przez szkołę kierunku: "Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej”. Wyraził opinię, że w związku z normami unijnymi dotyczącymi ochrony środowiska, które wymuszają zastępowanie tradycyjnych źródeł energii ekologicznymi technologiami, jest to bez wątpienia zawód przyszłości.

Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj