Informacje o pandemii
Trwa realizacja pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Bielawa. Do 30 czerwca 2015 roku można było nadsyłać propozycje dotyczące między innymi budowy i remontu infrastruktury miejskiej, działań mających na celu poprawę warunków życia i funkcjonowania mieszkańców oraz  wydarzeń o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym. Powołany przez burmistrza Bielawy Zespół ds Budżetu Obywatelskiego wraz z Komisją Budżetu i Finansów Rady Miejskiej, przeprowadził analizę nadesłanych propozycji i dokonał podziału na projekty zakwalifikowane do głosowania oraz na projekty odrzucone. Podział został wykonany zgodnie z obowiązującym regulaminem Budżetu Obywatelskiego.

Poniżej publikujemy wykaz projektów zakwalifikowanych do głosowania, które zostanie przeprowadzone na stronie www.bielawa.pl. Na poniższe propozycje będzie można głosować od 10 do 24 sierpnia. Natomiast wykaz wszystkich zgłoszonych propozycji znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Budżet Gminy.

Wnioski zakwalifikowane do głosowania:
1. Budowa ścieżki sportowo-rekreacyjnej prowadzącej wokół Góry Parkowej i stawu Cegielnia
2. Budowa placu zabaw i chodnika przy ul. Nowobielawskiej
3. Uporządkowanie terenu miejskiego po byłym placu zabaw na os. Włókniarzy przy budynkach nr      6,7,8,9
4. Zagospodarowanie terenu po byłym boisku asfaltowym przy ulicy Wesołej obok kortów tenisowych
5. Budowa ścieżki spacerowej wokół stawu Cegielnia
6. Budowa miejsc do grillowania na terenach rekreacyjnych miasta (okolice stawu Cegielnia, zbiornika „Sudety”
7. Budowa toru rowerowego obok Skate Parku
8. Budowa chodnika przy ulicy Grota Roweckiego, od ulicy Parkowej do ulicy Berlinga
9. Budowa siłowni wyczynowej typu Street Workout na terenie miasta
10. Budowa parkingu przy przedszkolu Parkowe Skrzaty i dodatkowego wejścia do przedszkola.
11. Wykonanie uporządkowania skweru znajdującego się pomiędzy ulicami Osiedlową a S. Żeromskiego.

Należy pamiętać, że w pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego miasto przeznaczyło na ten cel 80 tysięcy złotych. Jeśli w głosowaniu wybrany będzie projekt, którego szacunkowa wartość wyniesie  80 tysięcy złotych, wtedy zostanie zrealizowane wyłącznie jedno zadanie. Natomiast gdy największą popularność wśród głosujących zyskają propozycje o niższej wartości, to zrealizowana będzie większa liczba projektów, do łącznej kwoty 80 tysięcy złotych.
 
Więcej informacji na temat Budżetu Obywatelskiego Gminy Bielawa pod numerem telefonu: 74 8328 735.Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj