W piątek 4 grudnia w bielawskim magistracie odbyło się spotkanie grupy roboczej Bielawskiego Klastra Edukacyjnego, którego celem było omówienie potrzeb i możliwości szkół w zakresie doradztwa zawodowego. W spotkaniu uczestniczyli między innymi przedstawiciele szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wraz z doradcami zawodowymi. Rozmowy dotyczyły stworzenia zintegrowanego systemu doradztwa zawodowego w Bielawie, który byłby skierowany do bielawskich uczniów na wszystkich poziomach edukacji. Spotkaniu przewodniczyła zastępca burmistrza Małgorzata Greiner.

Efektem dyskusji było ustalenie harmonogramu zajęć wychowawczych, które przeprowadzą w ostatnich klasach gimnazjalnych i szkołach zawodowych dyrektorzy i nauczyciele placówek biorących udział w programie. Podczas tego typu spotkań uczniowie dowiedzą się, na czym polega i w jaki sposób realizowana będzie inicjatywa klastra. Poznają także pierwszy, planowany harmonogram zajęć.

Przypominamy, że główną ideą klastra ma być kształcenie uczniów zgodne z wymogami i zapotrzebowaniem lokalnych oraz regionalnych przedsiębiorców, efektem czego byłby spadek bezrobocia i zatrzymanie młodych ludzi w Bielawie. Następne spotkanie w ramach klastra odbędzie się w marcu 2016 roku.


Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj