Zapewnić pracodawcom dobrze przygotowaną kadrę pracowniczą, poprawić sytuację na rynku pracy oraz zwiększyć dostępność staży i praktyk zawodowych dla młodych ludzi – to główny cel, który przyświecał twórcom klastra edukacyjnego w Bielawie.

W poniedziałek 28 września odbyło się spotkanie przedstawicieli: samorządu, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz lokalnych placówek oświatowych. W jego trakcie doszło do zatwierdzenia porozumienia na rzecz utworzenia Bielawskiego Klastra Edukacyjnego.

Obszary działań, które będą wspólnie realizować to między innymi: prognozowanie oraz badanie zapotrzebowania na umiejętności i kwalifikacje zawodowe, organizowanie konferencji, spotkań, warsztatów, dobór niezbędnych partnerów do projektów zawodowych czy edukacja nauczycieli, doradców zawodowych, rodziców i opiekunów.


 
 

Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj