26 sierpnia w Urzędzie Miejskim w Bielawie odbyło się drugie spotkanie poświęcone utworzeniu Klastra Edukacyjnego. Wzięli w nim udział przedsiębiorcy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych (w tym placówek niepublicznych), a także jednostek gminy. Spotkaniu przewodniczyła zastępca burmistrza Małgorzata Greiner.

Efektem spotkania było jednogłośne podjęcie decyzji w sprawie powołania do życia w Bielawie Klastra Edukacyjnego. Jego najważniejszym zadaniem będzie wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego miasta, poprzez kształtowanie świadomości edukacyjnej wśród uczniów.

Chodzi  przede wszystkim o to, żeby wybór kierunków kształcenia podejmowany przez uczniów, uwzględniał zapotrzebowanie lokalnych i regionalnych przedsiębiorców. Dzięki temu młodzi ludzie będą posiadać kwalifikacje, których pracodawcy faktycznie potrzebują. Takie działania pozwolą zatrzymać odpływ młodych ludzi z miasta, zmniejszyć poziom bezrobocia, a także zaspokoić potrzeby kadrowe przedsiębiorców i poprawić efektywność edukacyjną.

Podczas kolejnego spotkania, które zaplanowane zostało na 15 września (godzina 10.00), zostanie podpisane porozumienie w sprawie utworzenia Klastra Edukacyjnego. Powołane zostaną również tematyczne grupy robocze. Mają one pracować między innymi nad: poprawą kontaktu gimnazjalistów ze szkołami o profilu zawodowym i lokalnymi przedsiębiorcami, promocją kierunków zawodowych oraz kształtowaniem świadomości dotyczącej technicznej edukacji wśród uczniów.Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj