W piątek 10 lipca odbyło się spotkanie przedstawicieli uczelni wyższych, samorządu, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli lokalnych placówek oświatowych, na którym debatowano nad koncepcją realizacji klastra edukacyjnego.
Rolą klastra jest zapewnienie pracodawcom dobrze przygotowanej kadry pracowniczej oraz zwiększenie dostępności staży i praktyk zawodowych dla młodych ludzi.

Ten wyjątkowo istotny projekt edukacyjny ma znaczenie przede wszystkim dla młodzieży, ale również dla rozwoju przedsiębiorczości. Bielawa wychodzi naprzeciw oczekiwaniom inwestorów - dużych, średnich i małych firm. Piątkowe spotkanie uroczyście rozpoczęła zastępca burmistrza, Małgorzata Greiner, a wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi: dr Janusz Biernat, wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego wraz z asystentem Ryszardem Bobrowskim, Jerzy Dudzik, prezes Agencji Rozwoju Regionalnego "AGROREG" S.A., Piotr Okoniewski, prezes zarządu Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego Okoniewscy „VETOS-FARMA” Sp. z.o.o., Jarosław Pilecki, dyrektor bielawskiego oddziału Chrześcijańskiej Misji Pomocy Ludziom Uzależnionym "Nowa Nadzieja". Jako pierwszy zabrał głos dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie Ireneusz Rutowicz, który zaprezentował ideę utworzenia klastra edukacyjnego w kontekście pozyskiwania środków z UE. Zaproszeni goście przedstawili propozycje klastra, który na bazie doświadczenia i dobrych praktyk, a nie z przepisów i biurokracji będzie kreować rozwój regionu.

Realizacja klastra edukacyjnego to duża odpowiedzialność. Jest to programowanie życia zawodowego wielu osób, czyli skrupulatne, stałe budowanie rynku pracy. Efekt dobrze przeprowadzonych działań będzie w przyszłości procentował dobrze przygotowana kadrą zawodową. Łatwiejszy start w dorosłość i możliwość podjęcia pracy lub stażu dla wielu młodych, jest niestety często wciąż trudnym zadaniem.

Kolejne spotkanie w tej sprawie planowane jest na 24 sierpnia bieżącego roku, czyli tuż przed rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego 2015/2016.
Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj