W czwartek 25 sierpnia br. w bielawskim magistracie odbyło się kolejne spotkanie zarządu Bielawskiego Klastra Edukacyjnego. Jednym z tematów omawianych podczas posiedzenia było wyłonienie zwycięzcy konkursu na logo Klastra ogłoszonego w czerwcu br. Do udziału w konkursie, którego głównym celem było przybliżenie młodzieży idei Klastra, czyli możliwości kształcenia zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy, zaproszone przez zarząd były bielawskie gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.

Wybrane przez zarząd logo Klastra zostanie przedstawione akceptacji Radzie Klastra. Zwyciężczynią konkursu została Agnieszka Gałązka uczennica Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie.
Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj