•  
  •  
Dzień z obiektywem – „Śladami Bolka II” to kolejny projekt realizowany co roku dla uczniów Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie, kształcących się w zawodzie fototechnik. Poprzednie tego typu przedsięwzięcia realizowane były w latach poprzednich na Zamku Książ, stadninie koni „Gawra” w Srebrnej Górze, Forcie Donjon i Nyskim Ośrodku Rekreacji.

Zaplanowany plener fotograficzny został podzielony na kilka etapów i realizowany był na terenie szkoły oraz Zamku Grodno. Podczas wyjazdu do zamku uczniowie uczestniczyli w teoretycznych zajęciach fototechnicznych i zapoznali się ze wszystkimi tajnikami i zasadami wykonywania zdjęć zabudowań architektonicznych. Każdy uczeń wykonał fotografie elementów architektury Zamku Grodno wskazanych przez prowadzącego zajęcia zawodowe pana Marcina Włudarczyka.

Kolejny etap projektu został przeprowadzony w salach zamkowych i na dziedzińcu. Każda klasa tuż przed wyjazdem wytypowała ze swojej grupy modelki, którym wspólnie z właścicielką „Pracowni kostiumów i dekoracji w Bielawie” przygotowała odpowiednie stroje. Zadaniem pozostałej części klasy było zaaranżowanie sesji i wykonanie zdjęć w taki sposób, aby odzwierciedlały dawne życie na tamtejszym zamku. Nad przebiegiem tego etapu czuwali wszyscy nauczyciele uczestniczący w wyjeździe. Natomiast nauczyciel zawodu zwracał szczególną uwagę na eliminowanie najczęściej popełnianych błędów w sesjach fotograficznych.


Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj