Góry Sowie - najstarsze Góry Europy, zajmują powierzchnię ok 200m2, rozciągają się na długości 26 km (35 km licząc od linii grzbietowej) ulokowane są między Górami: Wałbrzyskimi i Pogórzem Wałbrzyskim od zachodu, a Bardzkimi od wschodu. Na wschodzie granicą jest Przełęcz Srebrna, a na zachodzie dolina rzeki Bystrzycy. Od północy ograniczone są Kotliną Dzierżoniowską, a od południa Obniżeniem Noworudzkim i Wzgórzami Włodzickimi. Są to góry bardzo zróżnicowane pod względem wysokości, najwyższe szczyty to Wielka Sowa (1015 m.n.p.m.) i Kalenica (964 m.n.p.m.).
Zbudowane są głównie z prekambryjskich gnejsów. Na zboczach Kalenicy położony jest skarłowaciały las bukowy - rezerwat, który nosi nazwę "Bukowa Kalenica". Obejmuje on las oraz grunty leśne o łącznej powierzchni 28,78 ha, utworzony został dla ochrony wielu rzadkich gatunków roślin ochronnych oraz naturalnych zbiorowisk leśnych. Spotkać tu można m.in. wawrzynka wilczełyko, lilię złotogłów oraz ciemiężycę zieloną. Ochronną częścią objęte są stanowiska kopytnika pospolitego i marzanki wonnej. Z kolei w bogatym runie leśnym spotyka się następujące rośliny: śnieżyca wiosenna, przytulia wonna, naparstnica purpurowa, czosnek niedźwiedzi, przenęt purpurowy oraz liczne gatunki mchów i paproci.

Start: Bielawa, Leśny Dworek, pętla ul. Nowobielawska
Parking: pętla, ul. Nowobielawska
Przejście: około 1 godziny do Trzech Buków, około 2 godzin z Trzech Buków na Kalenicę, powrót około 3 godzin
Długość: około 6 km
Atrakcje: wieża widokowa na Kalenicy, miejsca do grillowania, tablice informacyjne