Teren Podstrefy Bielawa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park" posiada bardzo dobrą lokalizację, a także jest odpowiednio uzbrojony i skomunikowany. Obszar inwestycyjny mający status Parku Przemysłowego o łącznej powierzchni 12 ha, położony jest bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 384 – ul. Dzierżoniowska (droga jednojezdniowa, trzypasmowa o nawierzchni asfaltowej). Bezpośredni dojazd zabezpiecza ul. Grunwaldzka (droga o nośności 115 kN/oś).

Dodatkowym atutem jest to, że podstrefa znajduje się w sąsiedztwie Południowej Obwodnicy Dzierżoniowa, której budowa rozpocznie się w najbliższym czasie. Droga ułatwi dojazd do Świdnicy i autostrady A4 oraz do Ząbkowic Śląskich i drogi krajowej nr 8.


ATRAKCYJNOŚĆ TERENU INWESTYCYJNEGO - SZCZEGÓŁY:

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje na temat Podstrefy Bielawa WSSE Invest-Park, przygotowane według standardu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Załączamy również informacje na temat ulg i zwolnień w podatkach dla inwestorów.

Podstrefa Bielawa WSSE "Invest-Park" - atrakcyjność terenu inwestycyjnego

Ulgi i zwolnienia w podatkach dla inwestorówNieruchomości stanowią zwarty teren, o regularnym kształcie. Maksymalne nachylenie terenu nie przekracza 2%. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego przeznaczony jest na lokalizację przemysłu. Wszystkie media - energia elektryczna, woda, gaz, sieć telefoniczna, kanalizacja sanitarna i deszczowa, znajdują się w pasie drogowym drogi 384 (po przeciwległej stronie w stosunku do usytuowania działek). Ilość dostępnych obecnie mediów jest wystarczająca do prowadzenia procesu inwestycyjnego.

Na potrzeby produkcyjne, po identyfikacji potrzeb inwestora, konieczne jest zapewnienie dostaw mediów na wyższym poziomie z istniejących instalacji lub w wyniku nowych inwestycji.

Wałbrzyska specjalna strefa ekonomiczna

http://www.invest-park.com.pl/