Informacje o pandemii

To pierwszy obiekt w Polsce o niewielkim zapotrzebowaniu na energię, w którym znajdują się warsztaty do nauczania budownictwa energooszczędnego przy wykorzystywaniu innowacyjnego zaplecza dydaktycznego. Inkubator powstał na terenie byłej hali tkackiej w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie.
Through this investment, Schools and Vocational Training Institutions in Bielawa will be able to train specialists in the field of low energy building. It is in this area school sees opportunity for its development and promotion of this science. Already in the coming school year, teachers and students will have at their disposal innovative teaching facilities, which are not found in the region. The building itself has also been created with the use of modern technology, so the energy consumption of the building should be close to zero.

Vocational Training Schools and Institutions in Bielawa
ul. Stefana Żeromskiego 41
58-260 Bielawa
woj. dolnośląskie

tel. (074)833 45 67
fax. (074)833 44 49
e-mail: zs-bielawa@wp.pl