Informacje o pandemii
K povinnostem Starosty Města Bielawa náleží:

-realizace usnesení Městské Rady
-příprava návrhů k usnesením Městské Rady
-definování způsobu realizace usnesení
-správa majetku obce
-realizace schváleného rozpočtu
-jmenování a odvolávání vedoucích obecních organizačních jednotek

Starosta bdí nad záležitostmi, jež se města týkají a veřejně jej zastupuje. Plní funkci vedoucího Městského úřadu a jsou mu podřízeni jeho pracovníci jakož i všichni vedoucí obecních organizačních jednotek.

STAROSTA MĚSTA BIELAWA

Piotr Łyżwa
Funkci Starosty Města Bielawa plní od 8. prosince 2014.  Piotrovi Łyżwovi je 54 let, je ženatý a má tři děti. Vystudoval fyziku na Fakultě matematiky, fyziky a chemie Vratislavské Univerzity. Krom toho ukončil také dva obory podiplomových studií a to „Místní samospráva a lokální ekonomika“ na Fakultě práva, administrativy a ekonomie Vratislavské Univerzity a „Organizace a management ve vzdělávání“ na Státní Vysoké Odborné Škole ve Valbřichu. Hned po studiích pracoval na Střední Zdravotnické škole a rovněž jako informatik v „Polmatex – Defka’’ v Džieržoňově. Od r.1992 do momentu, kdy byl zvolen starostou, vyučoval fyziku na I. Všeobecném lyceu v Džieržoňově.

V minulosti (v době stanného práva) aktivně pracoval v hnutí „Solidarność” a přináležel k Nezávislému Sdružení Studentů. V letech 1989-1991 byl předsedou bělavského kroužku  Občanského Výboru „Solidarność” země Džieržoňovské a posléze předsedou samotného Občanského Výboru ”Solidarność” země Džieržoňovské. Po třikráte byl zvolen do Rady Města Bělava a plnil v ní různé funkce, mj. předsedy a místpředsedy. V období 2006-2014 zasedal v Radě Džieržoňovského Okresu. Zároveň byl v letech 2006-2007 předsedou Finanční a rozpočtové komise Okresní rady a od 2007 do 2010 členem Vedení Džieržoňovského Okresu. Je nestraník.

Kontakt:
tel. 74 8328 715
e-mail: plyzwa@um.bielawa.pl 

Starosta přijímá interesanty ve věcech stížností a žádostí v budově Městského úřadu na nám. Wolności a to vždy v úterý od 13 do 15 hod.

I. MÍSTOSTAROSTA

Witold Marek Runowicz
V souladu s nařízením starosty Bělavy ze dne 8. prosince 2014, byl povolán do funkce místostarosty Witold Marek Runowicz (56). Pan místostarosta je ženatý a má dva již dospělé syny.

Svoji kairéru v samosprávě započal v roce 1991 v Městském úřadě v Bělavě, kde plnil funkci vedoucího Oddělení hospodářského rozvoje. Po několik následujících let byl pak vedoucím Oddělení fungování města a také pracoval na Oddělení kontrol a auditů bělavského úřadu. Do 7. prosince 2014 zastával místo zástupce ředitele Oddělení silniční dopravy na Okresním úřadě v Džieržoňově.  
Witold Marek Runowicz je jako místostarosta zodpovědný za całość zagadnień souvisejících s rozvojem města.

Kontakt:
tel. 74 8328 715
e-mail: wrunowicz@um.bielawa.pl 

I. místostarosta přijímá interesanty každý čtvrtek mezi 13:00 a 15:45.

II. MÍSTOSTAROSTKA

Małgorzata Greiner
Od 14. ledna 2015 plní funkci druhé místostarostky paní Małgorzata Greiner (42). Paní místostarostka je vdaná a má jedno dítě.
Małgorzata Greiner bydlí v Bělavě již od narození. Vystudovala polskou filologii na Univerzitě Adama Mickiewicze v Poznani. Ukončila také podiplomová studia v oblasti kulturoznalectví.

Od oku 1998 byla zaměstnána v Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego v Bělavě jako učitelka polského jazyka, kulturní nauky a odborných předmětů. Od roku 2005 plní roli zkoušejícího při maturitách v Obvodní zkušební komisi.
Hluboce se angažuje v kulturní život města. Od 2009 zasedá v porotě během literárních a výtvarných soutěží organizovaných Městskou veřejnou knihovnou v Bělavě. Je také členkou Diskuzního klubu knihy fungujícím při MVK a od roku 2011 Sdružení přátel Bělavy.

Małgorzata Greiner jako místostarostka koordinuje a dohlíží na práci následujících oddělení: Civilní záležitosti, Sociální věci a hospodářská činnost, Městská hromadná dopravy, Propagace a Matriční úřad.

Kontakt:
tel. 74 8328 747
e-mail: mgreiner@um.bielawa.pl

II. místostarosta přijímá interesanty každý čtvrtek mezi 13:00 a 15:45.